English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Numery archiwalne

2021 r.:
Bogusław Jagusiak, Andrzej Tuz

Security of Ukraine and the security of Europe (str. 6-43)

DOI: 10.31971/24500267.15.1

Krzysztof Drabik, Marzena Walkowiak

Pandemia sars-cov-2 w Europie Wschodniej – ponowoczesny atrybut społeczeństwa ryzyka w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego (str. 44-59)

DOI: 10.31971/24500267.15.2

Marta Jas-Koziarkiewicz, Irina Pavlenko

Konflikt czy współpraca? Wizerunek Partnerstwa Wschodniego w tygodniku „Polityka” w latach 2009–2019 (str. 60-77)

DOI: 10.31971/24500267.15.3

Joanna Lubimov

Współpraca transgraniczna Rzeczypospolitej Polskiej i państw postradzieckich w zakresie ochrony granic (str. 78-98)

DOI: 10.31971/24500267.15.4

Ewa Stasiak-Jazukiewicz

Polskie media informacyjne w procesie legitymizacji i monitorowania Partnerstwa Wschodniego (str. 100-109)

DOI: 10.31971/24500267.15.5

Agnieszka Radek

Państwa Bałtyckie w Europejskim Systemie Nadzoru Bankowego (str. 110-134)

Piotr Wawrzyk

Polska a problem Górskiego Karabachu 

DOI: 10.31971/24500267.15.7

Patrycja Bryczek-Wróbel

The geopolitical situation of Poland in relation to the foreign policy of the Russian Federation (str. 135-144)

DOI: 10.31971/24500267.15.8

Artem Barynkin

Prospects for Russian-Polish relations in the eyes of student youth (str. 146-154)

DOI: 10.31971/24500267.15.9

Stanisław Bieleń

„Czekając na Godota” w stosunkach polsko-rosyjskich (str. 155-173)

DOI: 10.31971/24500267.15.10

Aliaksandr Zakharychau

Constitutional reform in Russia and comparative analysis with the Constitution of the Republic of Belarus (str. 174-194)

DOI: 10.31971/24500267.15.11

Krystyna Gomółka

Poland's economic relations with Uzbekistan (str. 195-211)

DOI: 10.31971/24500267.15.12

Adam Kołodziejczyk

Hybrydowi najemnicy: udział rosyjskich PMC w wojnie w Syrii (str. 212-236)

DOI: 10.31971/24500267.15.13

Piotr Wawrzyk 

Transformacja systemowa Rosji

DOI: 10.31971/24500267.15.14 

Kinga Machowicz

Relacje podmiotów gospodarczych z Polski i Rosji w kontekście stosunków międzynarodowych (str. 237-248)

DOI: 10.31971/24500267.15.24

Radosław Kiejstut Kardaś

Wybory prezydenckie w Tadżykistanie w czasach pandemii (str. 249-295)

DOI: 10.31971/24500267.15.15

Robert Kłaczyński 

Perspektywy rosyjskiego sektora gazu ziemnego w obliczu zmian na globalnym rynku paliw (str. 296-308)

DOI: 10.31971/24500267.15.16

Julia Nowicka, Dariusz Brążkiewicz, Zbigniew Ciekanowski

Odbudowa polityczno-militarnego znaczenia Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku (str. 309-325)

DOI: 10.31971/24500267.15.17

Anatolii  I. Kibysh, Elena V. Kucheryavaya

Российский сегмент Интернета: история, современное состояние, безопасность и перспективы развития (str. 326-346)

DOI: 10.31971/24500267.15.18

Kamil Wielecki 

Pustynnienie Stepu Nogajskiego: wyzwania dla ekologii, stosunków etnicznych i samych Nogajów (str. 347-363)

DOI: 10.31971/24500267.15.19

Andrzej Skwarski

Cyberprzestępczość w dobie COVID – 19. Nowe zagrożenia, metody przeciwdziałania (str. 364-380)

DOI: 10.31971/24500267.15.20

Juliusz Sikorski

Infodemia jako czynnik społecznego zagrożenia (str. 381-396)

DOI: 10.31971/24500267.15.21


Informacje – Sprawozdania – Recenzje – Referaty


Jerzy Stańczyk 

Recenzja monografii naukowej Bogusława Jagusiaka i Przemysława Żukowskiego, Zagrożenia procesów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Wybrane zagadnienia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019

DOI: 10.31971/24500267.15.22

Bogusław Jagusiak, Robert Gwardyński

Nowe, interesujące zagadnienia związane z badaniami bezpieczeństwa (recenzja książki Bernarda Wiśniewskiego pt. Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa)

DOI: 10.31971/24500267.15.23

Introduction

Jeyhun Rzayev, Gulana Aliyeva 

Historical, Cultural and Archeological Review of Karabakh Region of Azerbaijan 

DOI: 10.31971/24500267.14.1

Nargiz Gurbanova

The 44-day Patriotic War: background and a way forward

DOI: 10.31971/24500267.14.2

Bartłomiej Krzysztan

The Instrumentalization of Cultural Memory as the Factor in Armenian-Azerbaijani Rivalry over the Nagorno Karabakh

DOI: 10.31971/24500267.14.3

Niftaliev Ilgar Vahid oglu

Карабахский вопрос в период руководства Азербайджаном Гейдара Алиева (1970-80-е годы)

DOI: 10.31971/24500267.14.4

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Kampania jesienna 2020 r. wojny azersko-ormiańskiej – uwarunkowania historyczne i skutki polityczne

DOI: 10.31971/24500267.14.5

Nargiz Akhundova

OSCE Minsk Group in resolving the Karabakh conflict

DOI: 10.31971/24500267.14.6

Krzysztof Ignatowicz, Radosław Kiejstut Kardaś

Wojna 44-dniowa: kolejna odsłona konfliktu o Górski Karabach

DOI: 10.31971/24500267.14.7

Kinga Machowicz, Robert Tabaszewski

Porozumienie Republiki Armenii i Republiki Azerbejdżanu z 9 listopada 2020 r. w sprawie Górskiego Karabachu – charakter prawny oraz implikacje polityczne

DOI: 10.31971/24500267.14.8

Farkhad Aliyev

Political dimension of the second Karabakh war

DOI: 10.31971/24500267.14.9

Małgorzata Skura

Stosunki Turcja – UE w tle konfliktu o Górski Karabach

DOI: 10.31971/24500267.14.10

Marzena Mruk

Stanowisko Iranu wobec konfliktu w Górskim Karabachu – zarys problematyki

DOI: 10.31971/24500267.14.11

Iryna Pavlenko

Актуализация конфликта Нагорного Карабаха: анализ с разных сторон и точек зрения

DOI: 10.31971/24500267.14.12

Natiq Mamedzadeh

44-дневная война: крах оккупационной политики Армении, восстановление территориальной целостности Азербайджана и новая региональная реальность

DOI: 10.31971/24500267.14.13

2020 r.:
Wstęp

Alicja Stępień-Kuczyńska (ORCID: 0000-0002-0101-8216) 

System polityczny, zmiana, wyzwania dla politologii 

DOI: 10.31971/24500267.13.1

Włodzimierz Fehler (ORCID: 0000-0002-0927-4337)Iryna Pavlenko (ORCID: 0000-0002-5687-778X)Vladimir Salli (ORCID: 0000-0002-8438-3234)

Energy stability in the context of modernization of post-soviet countries

DOI: 10.31971/24500267.13.2

Jarosław Mazurek

Wpływ sankcji celowych wobec państw Europy Wschodniej na instrumenty finansowania handlu w Unii Europejskiej

DOI: 10.31971/24500267.13.3

Michał Szczegielniak (ORCID: 0000-0003-2001-8622)

Rozwój prawa do informacji w postradzieckich krajach Azji Środkowej

DOI: 10.31971/24500267.13.4

Saltanat Kuzembayeva (ORCID: 0000-0003-4060-1890) 

Status and prospects of Kazakhstan and the European Union’s relations development in the context of the new agreement on cooperation

DOI: 10.31971/24500267.13.5

Wiktoria Trybuł (ORCID: 0000-0002-9363-5173)

Migracje w regionie Trójmorza jako wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego

DOI: 10.31971/24500267.13.6

Sylwia Zawadzka (ORCID: 0000-0002-1344-9400)

Rozwój współpracy minilateralnej Polski z Litwą i Ukrainą na rzecz bezpieczeństwa i modernizacji na przykładzie Trójkąta Lubelskiego

DOI: 10.31971/24500267.13.7

Dariusz Męczykowski

Rola informacji z perspektywy dynamicznej interpretacji „trudnej przyjaźni” Polski i Ukrainy

DOI: 10.31971/24500267.13.8

Krystyna Gomółka (ORCID: 0000-0002-7046-0729)

Poland's economic relations with Kazakhstan

DOI: 10.31971/24500267.13.9

Piotr Leszczyński (ORCID: 0000-0003-3452-2993)Przemysław Ogarek (ORCID: 0000-0003-0737-2010), Paulina Zwolenik (ORCID 0000-0001-6154-2194)Mariusz Ruszel (ORCID: 0000-0003-1546-6754)

Strategiczne aspekty współpracy energetycznej Azerbejdżanu z Turcją

DOI: 10.31971/24500267.13.10

Andrzej Skwarski (ORCID: 0000-0001-8961-7098)

Służby specjalne Rosji podstawowym narzędziem realizacji polityki wielkomocarstwowej Kremla

DOI: 10.31971/24500267.13.11

Radosław Kiejstut Kardaś

Procesy demograficzne w Tadżykistanie

DOI: 10.31971/24500267.13.12

Marzena Mruk (ORCID: 0000-0002-3529-0365)

Czeczenia w XXI wieku, czyli stabilność wewnętrzna Federacji Rosyjskiej a ,,niesforna Republika”

DOI: 10.31971/24500267.13.13

Paweł Neumann-Karpiński (ORCID: 0000-0001-7776-6563)

Wojna w Donbasie –przyczynek do rozważań nad niedopowiedzeniami teorii wojny sprawiedliwej

DOI: 10.31971/24500267.13.14


Informacje Sprawozdania Recenzje Referaty


Józef Tymanowski (ORCID: 0000-0003-4279-6417)

Recenzja wydawnicza książki pt. „Gorbaczow”, autorstwa: Alicji Stępień –Kuczyńskiej, ss. 237

DOI: 10.31971/24500267.13.15

Paweł Stawarz (ORCID: 0000-0001-7074-621X)

The impact of the Second Karabakh War on Azerbaijan's position in the South Caucasus -opportunities and threats

DOI: 10.31971/24500267.13.16

Aleksandra Daniluk

Geneza i znaczenie Inicjatywy Trójmorza jako narzędzia realizacji polskiego interesu narodowego oraz pogłębiania współpracy w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej

DOI: 10.31971/24500267.13.17
Introduction

Yaqub Mahmudov

История Азербайджанской Демократической Республики: короткая, но яркая жизнь на благо народа

DOI: 10.31971/24500267.12.1

Przemysław Ogarek (ORCID: 0000-0003-0737-2010), Mariusz Ruszel (ORCID: 0000-0003-1546-6754), Paweł Węgrzyn (ORCID: 0000-0002-3645-1343)

Wpływ relacji politycznych Azerbejdżanu z Unią Europejską na bezpieczeństwo energetyczne

DOI: 10.31971/24500267.12.2

Jeyhun Rzayev 

Contribution of universities to the socio-cultural progress of the Azerbaijan

DOI: 10.31971/24500267.12.3

Gulnara Aghalarova

Azerbaijan's cultural diplomacy: at the service of national interests

DOI: 10.31971/24500267.12.4

Krystyna Gomółka (ORCID: 0000-0002-7046-0729)

Ropa i gaz w gospodarce Azerbejdżanu

DOI: 10.31971/24500267.12.5

Shahla Kazimova (ORCID: 0000-0002-3784-3015)

Kryzys władzy i etniczne przebudzenie. Zmiany kulturalne i społeczne w Azerbejdżanie w epoce Chruszczowa

DOI: 10.31971/24500267.12.6

Danuta Chmielowska

Stosunki azerbejdżańsko-ormiańskie w latach 1918-1920 w świetle opinii historyka Yakuba Mahmudova

DOI: 10.31971/24500267.12.7

Севиндж Алиева (ORCID: 0000-0003-0374-8551)

Азербайджано-северо-кавказские связи на примере Чечни в советскийи постсоветский период

DOI: 10.31971/24500267.12.8

Niftaliev Ilgar Vahid oglu

Бакинская военная операция в январе 1990 года как попытка подавления советским руководством азербайджанского национального движения по защите территориальной целостности республики

DOI: 10.31971/24500267.12.9

Paweł Stawarz (ORCID: 0000-0001-7074-621X)

Czarny Styczeń – reakcja zachodniego świata

DOI: 10.31971/24500267.12.10

Aynur Bashirli (ORCID: 0000-0002-3716-9964)

Newspapers as the first draft of history. (The NYT coverage of Nagorno-Karabakh Conflict: 1988-1991)

DOI: 10.31971/24500267.12.11

Sylwia Filipowska (ORCID: 0000-0001-7108-0317)

Azerbejdżan w reportażach tureckich literatów z lat sześćdziesiątych XX wieku

DOI: 10.31971/24500267.12.12

Grażyna Zając (ORCID: 0000-0001-7547-7135)

Człowiek, czas i miejsce w wybranych opowiadaniach Vaqifa Sultanlegona tle sytuacji politycznej we współczesnym Azerbejdżanie

DOI: 10.31971/24500267.12.13

2019 r.:Sylwia Zawadzka (ORCID: 0000-0002-1344-9400)

Dekada Partnerstwa Wschodniego –stan obecny i wizja rozwoju w unijnym dyskursie politycznym

DOI: 10.31971/24500267.10.1

Artur Miazek (ORCID: 0000-0001-8466-5082), Artur Podleśny (ORCID: 0000-0002-4389-0520)

Sport mega-events as part of foreign policy of BRICS countries

DOI: 10.31971/24500267.10.2

Marta Szulc (ORCID: 0000-0002-9928-305X)

Udział kobiet w sprawowaniu władzy lokalnej na Litwie, Łotwie i Estonii na tle Regionu Morza Bałtyckiego i Unii Europejskiej

DOI: 10.31971/24500267.10.3

Sylwia Gorlicka  (ORCID: 0000-0002-1205-030X)

Stosunek Polaków do Czeczenów i ich wiedza na temat wojen rosyjsko-czeczeńskich

DOI: 10.31971/24500267.10.4

Vadym Zheltovskyy (ORCID: 0000-0002-4403-0557)

Decentralization Issue in Ukrainian Political Discourse: Selected Cases

DOI: 10.31971/24500267.10.5

Arnold Barański 

Azerbejdżan po 2014 roku –częściowa dywersyfikacja gospodarki

DOI: 10.31971/24500267.10.6

Agnieszka Polewska 

Prawa człowieka na Białorusi –szanse i zagrożenia dla obywateli

DOI: 10.31971/24500267.10.7

Krzysztof Ignatowicz (ORCID: 0000-0002-9142-2852)

Emanacja rosyjskich interesów w Republice Mołdawii

DOI: 10.31971/24500267.10.8

Radosław Kiejstut Kardaś (ORCID: 1031-9712-4500-2671)Marcin Wrona 

Współczesne procesy migracyjne w Mołdawii. Wybrane zagadnienia

DOI: 10.31971/24500267.10.9

Diana Hincu

Mainstreaming Migration into Development: Moldova’s experience and potential in engaging its Diaspora

DOI: 10.31971/24500267.10.10

Jarosław Niewiński 

Przyczyny i skutki migracji zagranicznej z Republiki Mołdawii w latach 1991-2015

DOI: 10.31971/24500267.10.11

Artur Podleśny (ORCID: 0000-0002-4389-0520)

Zapewnienie bezpieczeństwa Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku jako narzędzie do osiągnięcia sukcesu propagandowego Kremla

DOI: 10.31971/24500267.10.12

2018 r.:2017 r.:2016 r.:2015 r.:2014 r.:
Wydawca