English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Numery archiwalne

2021 r.:
Introduction

Jeyhun Rzayev, Gulana Aliyeva 

Historical, Cultural and Archeological Review of Karabakh Region of Azerbaijan 

DOI: 10.31971/24500267.14.1

Nargiz Gurbanova

The 44-day Patriotic War: background and a way forward

DOI: 10.31971/24500267.14.2

Bartłomiej Krzysztan

The Instrumentalization of Cultural Memory as the Factor in Armenian-Azerbaijani Rivalry over the Nagorno Karabakh

DOI: 10.31971/24500267.14.3

Niftaliev Ilgar Vahid oglu

Карабахский вопрос в период руководства Азербайджаном Гейдара Алиева (1970-80-е годы)

DOI: 10.31971/24500267.14.4

Przemysław Żurawski vel Grajewski

Kampania jesienna 2020 r. wojny azersko-ormiańskiej – uwarunkowania historyczne i skutki polityczne

DOI: 10.31971/24500267.14.5

Nargiz Akhundova

OSCE Minsk Group in resolving the Karabakh conflict

DOI: 10.31971/24500267.14.6

Krzysztof Ignatowicz, Radosław Kiejstut Kardaś

Wojna 44-dniowa: kolejna odsłona konfliktu o Górski Karabach

DOI: 10.31971/24500267.14.7

Kinga Machowicz, Robert Tabaszewski

Porozumienie Republiki Armenii i Republiki Azerbejdżanu z 9 listopada 2020 r. w sprawie Górskiego Karabachu – charakter prawny oraz implikacje polityczne

DOI: 10.31971/24500267.14.8

Farkhad Aliyev

Political dimension of the second Karabakh war

DOI: 10.31971/24500267.14.9

Małgorzata Skura

Stosunki Turcja – UE w tle konfliktu o Górski Karabach

DOI: 10.31971/24500267.14.10

Marzena Mruk

Stanowisko Iranu wobec konfliktu w Górskim Karabachu – zarys problematyki

DOI: 10.31971/24500267.14.11

Iryna Pavlenko

Актуализация конфликта Нагорного Карабаха: анализ с разных сторон и точек зрения

DOI: 10.31971/24500267.14.12

Natiq Mamedzadeh

44-дневная война: крах оккупационной политики Армении, восстановление территориальной целостности Азербайджана и новая региональная реальность

DOI: 10.31971/24500267.14.13

2020 r.:
Wstęp

Alicja Stępień-Kuczyńska (ORCID: 0000-0002-0101-8216) 

System polityczny, zmiana, wyzwania dla politologii 

DOI: 10.31971/24500267.13.1

Włodzimierz Fehler (ORCID: 0000-0002-0927-4337)Iryna Pavlenko (ORCID: 0000-0002-5687-778X)Vladimir Salli (ORCID: 0000-0002-8438-3234)

Energy stability in the context of modernization of post-soviet countries

DOI: 10.31971/24500267.13.2

Jarosław Mazurek

Wpływ sankcji celowych wobec państw Europy Wschodniej na instrumenty finansowania handlu w Unii Europejskiej

DOI: 10.31971/24500267.13.3

Michał Szczegielniak (ORCID: 0000-0003-2001-8622)

Rozwój prawa do informacji w postradzieckich krajach Azji Środkowej

DOI: 10.31971/24500267.13.4

Saltanat Kuzembayeva (ORCID: 0000-0003-4060-1890) 

Status and prospects of Kazakhstan and the European Union’s relations development in the context of the new agreement on cooperation

DOI: 10.31971/24500267.13.5

Wiktoria Trybuł (ORCID: 0000-0002-9363-5173)

Migracje w regionie Trójmorza jako wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego

DOI: 10.31971/24500267.13.6

Sylwia Zawadzka (ORCID: 0000-0002-1344-9400)

Rozwój współpracy minilateralnej Polski z Litwą i Ukrainą na rzecz bezpieczeństwa i modernizacji na przykładzie Trójkąta Lubelskiego

DOI: 10.31971/24500267.13.7

Dariusz Męczykowski

Rola informacji z perspektywy dynamicznej interpretacji „trudnej przyjaźni” Polski i Ukrainy

DOI: 10.31971/24500267.13.8

Krystyna Gomółka (ORCID: 0000-0002-7046-0729)

Poland's economic relations with Kazakhstan

DOI: 10.31971/24500267.13.9

Piotr Leszczyński (ORCID: 0000-0003-3452-2993)Przemysław Ogarek (ORCID: 0000-0003-0737-2010), Paulina Zwolenik (ORCID 0000-0001-6154-2194)Mariusz Ruszel (ORCID: 0000-0003-1546-6754)

Strategiczne aspekty współpracy energetycznej Azerbejdżanu z Turcją

DOI: 10.31971/24500267.13.10

Andrzej Skwarski (ORCID: 0000-0001-8961-7098)

Służby specjalne Rosji podstawowym narzędziem realizacji polityki wielkomocarstwowej Kremla

DOI: 10.31971/24500267.13.11

Radosław Kiejstut Kardaś

Procesy demograficzne w Tadżykistanie

DOI: 10.31971/24500267.13.12

Marzena Mruk (ORCID: 0000-0002-3529-0365)

Czeczenia w XXI wieku, czyli stabilność wewnętrzna Federacji Rosyjskiej a ,,niesforna Republika”

DOI: 10.31971/24500267.13.13

Paweł Neumann-Karpiński (ORCID: 0000-0001-7776-6563)

Wojna w Donbasie –przyczynek do rozważań nad niedopowiedzeniami teorii wojny sprawiedliwej

DOI: 10.31971/24500267.13.14


Informacje Sprawozdania Recenzje Referaty


Józef Tymanowski (ORCID: 0000-0003-4279-6417)

Recenzja wydawnicza książki pt. „Gorbaczow”, autorstwa: Alicji Stępień –Kuczyńskiej, ss. 237

DOI: 10.31971/24500267.13.15

Paweł Stawarz (ORCID: 0000-0001-7074-621X)

The impact of the Second Karabakh War on Azerbaijan's position in the South Caucasus -opportunities and threats

DOI: 10.31971/24500267.13.16

Aleksandra Daniluk

Geneza i znaczenie Inicjatywy Trójmorza jako narzędzia realizacji polskiego interesu narodowego oraz pogłębiania współpracy w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej

DOI: 10.31971/24500267.13.17
Introduction

Yaqub Mahmudov

История Азербайджанской Демократической Республики: короткая, но яркая жизнь на благо народа

DOI: 10.31971/24500267.12.1

Przemysław Ogarek (ORCID: 0000-0003-0737-2010), Mariusz Ruszel (ORCID: 0000-0003-1546-6754), Paweł Węgrzyn (ORCID: 0000-0002-3645-1343)

Wpływ relacji politycznych Azerbejdżanu z Unią Europejską na bezpieczeństwo energetyczne

DOI: 10.31971/24500267.12.2

Jeyhun Rzayev 

Contribution of universities to the socio-cultural progress of the Azerbaijan

DOI: 10.31971/24500267.12.3

Gulnara Aghalarova

Azerbaijan's cultural diplomacy: at the service of national interests

DOI: 10.31971/24500267.12.4

Krystyna Gomółka (ORCID: 0000-0002-7046-0729)

Ropa i gaz w gospodarce Azerbejdżanu

DOI: 10.31971/24500267.12.5

Shahla Kazimova (ORCID: 0000-0002-3784-3015)

Kryzys władzy i etniczne przebudzenie. Zmiany kulturalne i społeczne w Azerbejdżanie w epoce Chruszczowa

DOI: 10.31971/24500267.12.6

Danuta Chmielowska

Stosunki azerbejdżańsko-ormiańskie w latach 1918-1920 w świetle opinii historyka Yakuba Mahmudova

DOI: 10.31971/24500267.12.7

Севиндж Алиева (ORCID: 0000-0003-0374-8551)

Азербайджано-северо-кавказские связи на примере Чечни в советскийи постсоветский период

DOI: 10.31971/24500267.12.8

Niftaliev Ilgar Vahid oglu

Бакинская военная операция в январе 1990 года как попытка подавления советским руководством азербайджанского национального движения по защите территориальной целостности республики

DOI: 10.31971/24500267.12.9

Paweł Stawarz (ORCID: 0000-0001-7074-621X)

Czarny Styczeń – reakcja zachodniego świata

DOI: 10.31971/24500267.12.10

Aynur Bashirli (ORCID: 0000-0002-3716-9964)

Newspapers as the first draft of history. (The NYT coverage of Nagorno-Karabakh Conflict: 1988-1991)

DOI: 10.31971/24500267.12.11

Sylwia Filipowska (ORCID: 0000-0001-7108-0317)

Azerbejdżan w reportażach tureckich literatów z lat sześćdziesiątych XX wieku

DOI: 10.31971/24500267.12.12

Grażyna Zając (ORCID: 0000-0001-7547-7135)

Człowiek, czas i miejsce w wybranych opowiadaniach Vaqifa Sultanlegona tle sytuacji politycznej we współczesnym Azerbejdżanie

DOI: 10.31971/24500267.12.13

2019 r.:Sylwia Zawadzka (ORCID: 0000-0002-1344-9400)

Dekada Partnerstwa Wschodniego –stan obecny i wizja rozwoju w unijnym dyskursie politycznym

DOI: 10.31971/24500267.10.1

Artur Miazek (ORCID: 0000-0001-8466-5082), Artur Podleśny (ORCID: 0000-0002-4389-0520)

Sport mega-events as part of foreign policy of BRICS countries

DOI: 10.31971/24500267.10.2

Marta Szulc (ORCID: 0000-0002-9928-305X)

Udział kobiet w sprawowaniu władzy lokalnej na Litwie, Łotwie i Estonii na tle Regionu Morza Bałtyckiego i Unii Europejskiej

DOI: 10.31971/24500267.10.3

Sylwia Gorlicka  (ORCID: 0000-0002-1205-030X)

Stosunek Polaków do Czeczenów i ich wiedza na temat wojen rosyjsko-czeczeńskich

DOI: 10.31971/24500267.10.4

Vadym Zheltovskyy (ORCID: 0000-0002-4403-0557)

Decentralization Issue in Ukrainian Political Discourse: Selected Cases

DOI: 10.31971/24500267.10.5

Arnold Barański 

Azerbejdżan po 2014 roku –częściowa dywersyfikacja gospodarki

DOI: 10.31971/24500267.10.6

Agnieszka Polewska 

Prawa człowieka na Białorusi –szanse i zagrożenia dla obywateli

DOI: 10.31971/24500267.10.7

Krzysztof Ignatowicz (ORCID: 0000-0002-9142-2852)

Emanacja rosyjskich interesów w Republice Mołdawii

DOI: 10.31971/24500267.10.8

Radosław Kiejstut Kardaś (ORCID: 1031-9712-4500-2671)Marcin Wrona 

Współczesne procesy migracyjne w Mołdawii. Wybrane zagadnienia

DOI: 10.31971/24500267.10.9

Diana Hincu

Mainstreaming Migration into Development: Moldova’s experience and potential in engaging its Diaspora

DOI: 10.31971/24500267.10.10

Jarosław Niewiński 

Przyczyny i skutki migracji zagranicznej z Republiki Mołdawii w latach 1991-2015

DOI: 10.31971/24500267.10.11

Artur Podleśny (ORCID: 0000-0002-4389-0520)

Zapewnienie bezpieczeństwa Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku jako narzędzie do osiągnięcia sukcesu propagandowego Kremla

DOI: 10.31971/24500267.10.12

2018 r.:2017 r.:2016 r.:2015 r.:2014 r.:
Wydawca