English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Międzynarodowa Rada Naukowa

Przewodniczący

 • Prof. dr hab. Józef Tymanowski

Członkowie

 • Prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Prof. dr hab. Igor Gretskiy (Uniwersytet Państwowy w Petersburgu)
 • Prof. dr hab. Boguslaw Jagusiak (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Prof. KUL dr hab. Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Victor Shadurski (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
 • Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr Valeriy Bortnikov (Doniecki Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki)
 • Prof. dr Yagub Mahmudov (Narodowa Akademia Nauk Azerbejdżanu)
 • Dr hab. Piotr Wawrzyk (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr Andrey Rusakovich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)

Wydawca