SIEDZIBA

Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

Wydawca


ISSN 2450-0267

Międzynarodowa Rada Naukowa

  • prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • prof. dr hab. Igor Gretskiy (Uniwersytet Państwowy w Petersburgu)
  • prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
  • prof. dr hab. Victor Shadurski (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
  • prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)