English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Procedura recenzowania

Kierując się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja wprowadza procedurę recenzowania zgodną z dokumentem Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa, 2011).

PODSTAWOWE ZASADY KWALIFIKACJI PUBLIKACJI

W półroczniku publikowane są artykuły spełniające określone przez Redakcje kryteria wstępne, w tym m.in. o znacznej wartości merytorycznej, zgodne z profilem pisma. 2. Odrzucane są propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi dostępnymi na stronie czasopisma. 3. Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem. 4. Pismo nie zamieszcza tekstów publicystycznych. Szczegóły dotyczące zasad recenzowania zgłaszanych tekstów zawarto w zakładce: Zasady recenzowania.

Wydawca