English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY

 • Dr Paweł Stawarz

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

 • Dr Aleksandra Daniluk

SEKRETARZ NAUKOWY

 • Mgr Saltanat Kuzembayeva

CZŁONKOWIE REDAKCJI

 • Dr Aleksandra Kułaga
 • Dr hab. Vadym Zheltovskyy

Redakcja tematyczna

DZIAŁREDAKTORZY TEMATYCZNI
Przemiany systemowe i problemy bezpieczeństwa państw Europy Środkowowschodniej
 • Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki
 • Prof. dr hab. Stanisław Bieleń
 • Prof. dr hab. Boguslaw Jagusiak
 • Prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler
Polityka, gospodarka i współpraca zagraniczna państw Europy Środkowowschodniej
 • Dr hab. Irina Pavlenko
 • Dr Aleksandra Kułaga
Społeczeństwo i kultura państw Europy Środkowowschodniej
 • Dr hab. Magdalena Karolak-Michalska
 • Dr hab. Wojciech Lewandowski
 • Dr Patrycja Spytek

Redakcja językowa

 • Prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik (język polski)
 • Dr Oksana Gorobec (język rosyjski)
 • Dr hab. Wojciech Lewandowski (język angielski)

Wydawca