SIEDZIBA

Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

Wydawca


ISSN 2450-0267

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY

 • Prof. dr hab. Józef Tymanowski 

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO

 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Dr Paweł Stawarz

SEKRETARZ NAUKOWY

 • Mgr Aleksandra Daniluk

CZŁONKOWIE REDAKCJI

 • Mgr Julita Karwacka
 • Mgr Aleksandra Kułaga

Redakcja tematyczna

DZIAŁREDAKTORZY TEMATYCZNI
Przemiany systemowe i problemy bezpieczeństwa państw Europy Środkowowschodniej
 • prof. dr hab. Józef Tymanowski
 • mgr Aleksandra Daniluk
Polityka, gospodarka i współpraca zagraniczna państw Europy Środkowowschodniej
 • dr Paweł Stawarz
 • mgr Julita Karwacka
Społeczeństwo i kultura państw Europy Środkowowschodniej
 • dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • mgr Aleksandra Kułaga

Redakcja językowa

 • prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik (język polski)
 • dr Oksana Gorobec (język rosyjski)
 • dr Wojciech Lewandowski (język angielski)