SIEDZIBA

Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

Wydawca


ISSN 2450-0267

O piśmie

PROFIL PISMA

"Studia Wschodnioeuropejskie" to inicjatywa wydawnicza Instytutu Europeistyki WNPiSM UW. Jest to czasopismo naukowe podejmujące kluczowe zagadnienia z obszaru państw Europy Środkowowschodniej. 

Czasopismo jest półrocznikiem.

Tematyka podejmowana w „Studiach Wschodnioeuropejskich” prezentowana jest w działach:          

  • Prawo i polityka wewnętrzna
  • Polityka i współpraca zagraniczna
  • Ekonomia
  • Kultura i społeczeństwo 

Artykuły publikować można w języku polskim, angielskim i rosyjskim. 

                                                                                             Redaktor naczelny 

                                                                                                                         Prof UW dr hab. Józef Tymanowski