English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

O piśmie

PROFIL PISMA

"Studia Wschodnioeuropejskie" to inicjatywa wydawnicza Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to czasopismo naukowe podejmujące kluczowe zagadnienia z obszaru państw Europy Środkowowschodniej. 

Czasopismo jest półrocznikiem.

Tematyka podejmowana w „Studiach Wschodnioeuropejskich” prezentowana jest w działach:          

  • Prawo i polityka wewnętrzna
  • Polityka i współpraca zagraniczna
  • Gospodarka
  • Kultura i społeczeństwo 
  • Bezpieczeństwo
  • Historia

Artykuły publikować można w języku polskim, angielskim i rosyjskim. 

                                                                                                 Redaktor naczelny 

                                                                                                                       Dr Paweł Stawarz

Wydawca