English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Najnowszy numer

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w najnowszym numerze „Studiów Wschodnioeuropejskich".Słowo wstępne

Biografia naukowa Profesora Józefa Tymanowskiego

Wykaz ważniejszych prac Jubilata

Stanisław Bieleń

Bezsilność prawa wobec przemocy

DOI: 10.31971/24500267.16.1  

Andrzej Wierzbicki

Procesy narodotwórcze po upadku socjalizmu i rozpadzie imperium radzieckiego

DOI: 10.31971/24500267.16.2

Aleksandra Daniluk

Program Partnerstwa Wschodniego – diagnoza problemów z efektywnością w kontekście czynnika geopolitycznego

DOI: 10.31971/24500267.16.3

Paweł Stawarz

Changing power dynamics and new geopolitical reality in the South Caucasus

DOI: 10.31971/24500267.16.4

Włodzimierz Fehler

Nowoczesne technologie jako instrument polityki bezpieczeństwa w kontekście walk o Górski Karabach w 2020 r.

Aleksandra Kułaga-Boczko

Szok cenowy na europejskim rynku gazowym w 2021 roku – dominacja Rosji i wpływ innych zjawisk globalnych

DOI: 10.31971/24500267.16.6

Wojciech Lewandowski

Małe historie, wielka polityka. Obraz Hołodomoru w komiksowym reportażu IgortaDzienniki ukraińskie

DOI: 10.31971/24500267.16.7

Iryna Pavlenko

The secret of Taiwan’s innovative development breakthrough comparing with the Ukraine, Belarus and Georgia

DOI: 10.31971/24500267.16.8


Informacje – Sprawozdania – Recenzje – Referaty


Małgorzata Mizerska-Wrotkowska

Rosja i Europa Wschodnia w hiszpańskich badaniach (recenzja książki Silvii Marcupt. Geopolítica de Rusia y Europa Oriental)

DOI: 10.31971/24500267.16.9


Wydawca