English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Najnowszy numer

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w najnowszym numerze „Studiów Wschodnioeuropejskich".Bogusław Jagusiak, Andrzej Tuz

Security of Ukraine and the security of Europe (str. 6-43)

DOI: 10.31971/24500267.15.1

Krzysztof Drabik, Marzena Walkowiak

Pandemia sars-cov-2 w Europie Wschodniej – ponowoczesny atrybut społeczeństwa ryzyka w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego (str. 44-59)

DOI: 10.31971/24500267.15.2

Marta Jas-Koziarkiewicz, Irina Pavlenko

Konflikt czy współpraca? Wizerunek Partnerstwa Wschodniego w tygodniku „Polityka” w latach 2009–2019 (str. 60-77)

DOI: 10.31971/24500267.15.3

Joanna Lubimov

Współpraca transgraniczna Rzeczypospolitej Polskiej i państw postradzieckich w zakresie ochrony granic (str. 78-98)

DOI: 10.31971/24500267.15.4

Ewa Stasiak-Jazukiewicz

Polskie media informacyjne w procesie legitymizacji i monitorowania Partnerstwa Wschodniego (str. 100-109)

DOI: 10.31971/24500267.15.5

Agnieszka Radek

Państwa Bałtyckie w Europejskim Systemie Nadzoru Bankowego (str. 110-134)

Piotr Wawrzyk

Polska a problem Górskiego Karabachu 

DOI: 10.31971/24500267.15.7

Patrycja Bryczek-Wróbel

The geopolitical situation of Poland in relation to the foreign policy of the Russian Federation (str. 135-144)

DOI: 10.31971/24500267.15.8

Artem Barynkin

Prospects for Russian-Polish relations in the eyes of student youth (str. 146-154)

DOI: 10.31971/24500267.15.9

Stanisław Bieleń

„Czekając na Godota” w stosunkach polsko-rosyjskich (str. 155-173)

DOI: 10.31971/24500267.15.10

Aliaksandr Zakharychau

Constitutional reform in Russia and comparative analysis with the Constitution of the Republic of Belarus (str. 174-194)

DOI: 10.31971/24500267.15.11

Krystyna Gomółka

Poland's economic relations with Uzbekistan (str. 195-211)

DOI: 10.31971/24500267.15.12

Adam Kołodziejczyk

Hybrydowi najemnicy: udział rosyjskich PMC w wojnie w Syrii (str. 212-236)

DOI: 10.31971/24500267.15.13

Piotr Wawrzyk

Transformacja systemowa Rosji

DOI: 10.31971/24500267.15.14 

Kinga Machowicz

Relacje podmiotów gospodarczych z Polski i Rosji w kontekście stosunków międzynarodowych (str. 237-248)

DOI: 10.31971/24500267.15.24

Radosław Kiejstut Kardaś

Wybory prezydenckie w Tadżykistanie w czasach pandemii (str. 249-295)

DOI: 10.31971/24500267.15.15

Robert Kłaczyński

Perspektywy rosyjskiego sektora gazu ziemnego w obliczu zmian na globalnym rynku paliw (str. 296-308)

DOI: 10.31971/24500267.15.16

Julia Nowicka, Dariusz Brążkiewicz, Zbigniew Ciekanowski

Odbudowa polityczno-militarnego znaczenia Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku (str. 309-325)

DOI: 10.31971/24500267.15.17

Anatolii  I. Kibysh, Elena V. Kucheryavaya

Российский сегмент Интернета: история, современное состояние, безопасность и перспективы развития (str. 326-346)

DOI: 10.31971/24500267.15.18

Kamil Wielecki

Pustynnienie Stepu Nogajskiego: wyzwania dla ekologii, stosunków etnicznych i samych Nogajów (str. 347-363)

DOI: 10.31971/24500267.15.19

Andrzej Skwarski

Cyberprzestępczość w dobie COVID – 19. Nowe zagrożenia, metody przeciwdziałania (str. 364-380)

DOI: 10.31971/24500267.15.20

Juliusz Sikorski

Infodemia jako czynnik społecznego zagrożenia (str. 381-396)

DOI: 10.31971/24500267.15.21


Informacje – Sprawozdania – Recenzje – Referaty


Jerzy Stańczyk

Recenzja monografii naukowej Bogusława Jagusiaka i Przemysława Żukowskiego, Zagrożenia procesów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Wybrane zagadnienia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019

DOI: 10.31971/24500267.15.22

Bogusław Jagusiak, Robert Gwardyński

Nowe, interesujące zagadnienia związane z badaniami bezpieczeństwa (recenzja książki Bernarda Wiśniewskiego pt. Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa)

DOI: 10.31971/24500267.15.23

Wydawca