English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Autorzy

 • Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab.Valerij Bortnikov (Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki)
 • Prof. dr hab. Jerzy Garbiński (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Krystyna Gomółka (Politechnika Gdańska)
 • Prof. dr hab. Olena Gudź (Uniwersytet Europejski w Kijowie)
 • Prof. dr hab. Oksana Hryvkivska (Uniwersytet Europejski w Kijowie)
 • Prof. dr hab.Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogicznym im.KEN w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Natalia Pavlikha - (Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki)
 • Prof. dr hab. Natalia Prokopienko (Uniwersytet Europejski w Kijowie)
 • Prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Jerzy Zalewski (Wojskowa Akademi Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
 • Prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Dr hab. Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
 • Dr Olena Akilina (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki)
 • Dr Jurij Borisionok (Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie)
 • Dr Łukasz Budzyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Dr Aleksandra Daniluk (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Magdalena Karolak-Michalska (Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim)
 • Dr Tomasz Harackiewicz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtuski)
 • Dr Anna Jach (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Dr Julita Karwacka (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Yuryi Karyagin (Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki)
 • Dr Grzegorz Klein (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Dr Marcin Kosienkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Natalia Moch (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • Dr Alla Mykhatska (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki) 
 • Dr Michał Słowikowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr Przemysław Słowiński (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Dr Paweł Stawarz (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Jarosław Szczepański(Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Marta Szulc (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr Kinga Torbicka (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr Andriy Tymoszenko ((Uniwersytet Europejski w Kijowie)
 • Dr Vadym Zheltovskyy (Uniwersytet Warszawski)
 • Mgr Henryk Binkowski
 • Mgr Mirosława Braja (Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód)
 • Mgr Żaneta Czyżniewska (Uniwersytet Warszawski)
 • Mgr Iryna Kytsyuk (Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki)
 • Mgr Wiesław Łubiński (Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód)
 • Mgr Oksana Naszczoczyna (Uniwersytet Warszawski)
 • Mgr Jarosław Niewiński (Polska Akademia Nauk)
 • Mgr Aleksandr Nosowicz (RuBaltic.ru)
 • Mgr Tomasz Olejarz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)
 • Mgr Ekaterina Orlova (Uniwersytet Warszawski)
 • Mgr Jakub Pieńkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Mgr Monika Piosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Mgr Marta Sydoruk Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki/Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Mgr Paweł Szewczyk (Uniwersytet Opolski)
 • Mgr Sylwia Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski)
 • Mgr Kazimierz Zdunowski (Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa)
 • Arnold Barański (Uniwersytet Warszawski)
 • Dawid Gajos (Uniwersytet Gdański)
 • Liudmyla Kurguzenkowa (Uniwersytet Europejski w Kijowie)
 • Artur Miazek (Uniwersytet Warszawski)
 • Anna Nędziak (Uniwersytet Warszawski)
 • Artur Podleśny (Uniwersytet Warszawski)
 • Agnieszka Polewska (Uniwersytet Warszawski)
 • Myhailo Sagajdak (Centrum Archeologii w Kijowie Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)
 • Michał Siekierka
 • Dymytro Tytula (Instytut Kontrwywiadu Narodowa Akademia Służby Bezpieczeństwa Ukrainy)
 • Ewelina Więckowska (Uniwersytet Zielonogórski)

Wydawca