SIEDZIBA

Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

Wydawca


ISSN 2450-0267

Autorzy

 • prof. dr hab.Valerij Bortnikov (Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki)
 • prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jerzy Garbiński (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Krystyna Gomółka (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab.Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogicznym im.KEN w Krakowie)
 • prof. dr hab. Natalia Pavlikha - (Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki)
 • prof. dr hab. Zdzisław W. Puślecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Magdalena Karolak-Michalska (Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim)
 • dr Marcin Kosienkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Michał Słowikowski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Paweł Stawarz (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Mirosława Braja (Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód)
 • mgr Żaneta Czyżniewska (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Aleksandra Daniluk (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Julita Karwacka (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Iryna Kytsyuk (Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki)
 • mgr Wiesław Łubiński (Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód)
 • mgr Oksana Naszczoczyna (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Aleksandr Nosowicz (RuBaltic.ru)
 • mgr Tomasz Olejarz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)
 • mgr Ekaterina Orlova (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Jakub Pieńkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • mgr Paweł Szewczyk (Uniwersytet Opolski)
 • mgr Kazimierz Zdunowski (Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa)