SIEDZIBA

Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

Wydawca


ISSN 2450-0267

Współpraca

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Gdańska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • RuBaltic.ru
 • Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Pedagogicznym im.KEN w Krakowie
 • Wołyński Uniwersytetu Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim